Høydekonferansens HMS-pris

soft-750x406

HMS-fokus er viktig for bransjen!

Vi ønsker derfor å hedre en person eller bedrift som har utmerket seg når det gjelder sikkert arbeid i høyden med Høydekonferansen HMS-pris.

Dersom du har et godt forslag til hvem som bør nomineres tar programkomiteen for Høydekonferansen tar i mot forslag. Send ditt forslag med begrunnelse til arrangement@enerWE.no innen den 19. oktober 2018.

Juryen for Høydekonferansens HMS-pris består av medlemmene i programkomitéen for konferansen.

Prisen deles ut av en representant fra Standard Norge.

Kandidater til Høydekonferansens HMS-pris 2018

 • Standard Norge fordi de er det eneste standardiseringsorganet i Norge som aktivt jobber med HMS-standarder for arbeid i høyden.
 • Hans Kristian Næss i AAK Safety som over lang tid har vært en ydmyk, men urokkelig forkjemper for HMS i forbindelse med arbeid i høyden.
 • Oddbjørn Granlund i Ramirentskolen. Han har over lang tid vært en tydelig stemme innenfor HMS ved arbeid i høyden i bygg- og anlegg.
 • Sigmund Andreassen i Petroleumstilsynet fordi han har bidratt sterkt til å fokusere på arbeid i høyden gjennom sin jobb i tilsynet. Han er alltid åpen for å diskutere problemstillinger rundt arbeid i høyden.
 • Bjørn Jacques fordi han stått på barrikadene over lang tid når det gjelder HMS generelt og spesielt HMS inn mot arbeid i høyden.
 • Knut Arne Johnsen i Veidekke fordi han har et særdeles høyt engasjement for sikkert arbeid i høyden, som er koblet opp mot høy grad av omsorg for at ansatte i Veidekke skal komme trygt hjem etter arbeidsdagen. Han er uredd og tøff i forhold til å si fra om noen følger reglene – og blir også møtt med stor grad av respekt.
 • Anders Mathisen i Statnett. Han jobber utrettelig for å bedre sikkerheten til alle som jobber på Statnettprosjekter. Særlig fordi han og teamet hans turde å satse på et innovativt og fremtidsrettet virkemiddel (VR) for å nå ut med et livsviktig budskap som ikke alltid får like mye oppmerksomhet i en hektisk hverdag der andre, mer spennende temaer lettere fanger målgruppen.

Tidligere vinnere 

 • I 2017var det Finn Gunnar Jacobsen fra Aak Safety som mottok prisen, les intervju her.
 • I 2016 var det Arbeidstilsynet v/Arne Valaker mottok prisen.
 • I 2015 var det SOFT som mottok prisen, se videointervju her.
 • I 2014 var det Ragnar Vidum som mottok prisen, se tekst her.

Hvem vinner i 2018?

Husk å sende ditt forslag til arrangement@enerWE.no.