Viktig å være en synlig støttespiller for Høydekonferansen

Bildet øverst i artikkelen viser SOFT som mottok HMS-prisen i 2015.

soft-750x406

Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk (SOFT) er en bransjeorganisasjon for leverandører og brukere av arbeid i tau (tilkomstteknikk). Tore Rønstad (midt i bildet) er fagleder i SOFT. Han deltar også i år på Høydekonferansen, både som foredragsholder og utstiller.

– Som bransjeorgan for arbeid i høyden generelt mener vi det er viktig å være en synlig støttespiller for slike arrangement, forteller han. Videre kan dette bidra til styrket dialog mot medlemmene i SOFT. Det er også viktig å synliggjøre oss inn mot myndigheter og store byggherrer. Gjennom dette vil vi kunne styrke samarbeid med nettopp disse.

– Hva mener du er de største utfordringene med arbeid i høyden?

– Med et regelverk som nå definerer kun målsettinger og ansvar, kreves det mer fokus på kompetanse innenfor planlegging, tilrettelegging og oppfølging. Her oppstår det et vakuum som den jevne arbeidstaker lever i. Arbeidsgiver kan ikke stille relevante krav dersom vedkommende ikke har kompetanse på dette. Videre blir dette ikke fulgt godt nok opp på arbeidsplassen. Dette medfører at personell jobber med feil utstyr, uten utstyr eller ikke kan noe om utstyret som brukes. Dette skaper ulykker.

– Hvordan kan dere bidra med å løse disse utfordringene?

– SOFT kan bidra med sin kompetanse inn mot myndigheter og byggherrer. Dersom disse setter makt bak kravene, vil bransjen som helhet følge etter. I tillegg deltar SOFT i standardiseringsprosjekter innenfor arbeid i høyden. Dette er en viktig prioritering.

– Hvorfor skal deltakere på Høydekonferansen besøke deres stand?

– Fordi der kan man snakke med kompetente, uavhengige personer som kan gi verdifull opplysning vedrørende arbeid i høyden. Vi er et lavterskeltilbud! Vi har også et stort nettverk.

– Er det noe annet dere ønsker å tilføye?

– Vi ønsker å kommunisere. Derfor er det viktig for oss å få inne flere medlemmer. Det koster svært lite å bli en del av et kompetansemiljø som vi representerer.

Om SOFT

SOFT er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon som har til formål å fremme sikkerhet og kvalitet ved utførelse av tilkomstteknikk spesielt og arbeid i høyden generelt. SOFT har i underkant av 40 medlemsbedrifter.

SOFT har bidratt til at vi i Norge har en nasjonal standard for arbeid i tau. For å ivareta sertifiseringsordningen i «NS 9600 – Arbeid i tau» har SOFT etablert et sertifiseringsorgan – SOFT Sertifisering AS.

SOFT vil arbeide for å ivareta norske interesser i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og bidra til økt samarbeid med internasjonale organisasjoner, blant annet gjennom ECRA.

Share: Pinterest