Møt Mintra Group på Høydekonferansen!

Geir Kalleberg

Geir Kalleberg

Mintra Group deltar i år både med foredrag og som utstillere på Høydekonferansen. Vi har tatt en prat med Geir Kalleberg, Vice President Marketing & Sales.

– Vi har ikke deltatt så aktivt som vi gjør i år, med stand og flere deltakere. Dette gleder vi oss til, forteller han.

Mintra Group er leverandør av kurs og kompetansesystemer til bransjer som har mange ansatte som arbeider i høyden. De har to hovedmål med deltakelsen.

– Vi ønsker å lære enda mer om hvilke utfordringer bransjene står overfor og vi ønsker å vise frem hvordan våre løsninger kan bidra til mer kunnskap og erfaringsdeling om fallsikring og sikkert arbeid i høyden, forteller Kalleberg. I tillegg er det alltid hyggelig å treffe kunder, leverandører og myndigheter i en faglig setting.

Kalleberg forteller at det er en stor utfordring at det ikke finnes en felles, standardisert norm til hva som kreves av trening for fallsikring og arbeid i høyden.

– Det finnes retningslinjer og krav, men kvaliteten hos leverandørene varierer og i hvilken grad bransjen etterlever kravene varierer også. Vi tror en sertifiseringsordning alle stiller seg bak – både bransjen og myndighetene – må på plass. Dette er jo et arbeid som har pågått i flere år og vi ser frem til å se resultatet av dette.

Mintra Group har systemer som kan støtte opp om disse utfordringene.

– Våre systemer og produkter er godt egnet til å hjelpe bransjen å etterleve de kravene til trening og kompetanse som til en hver tid gjelder. Vår erfaring fra Olje & gass sektoren mener vi også er svært viktig for de andre bransjene.

Geir Kalleberg skal også ha foredrag på Høydekonferansen der han skal dele erfaringer fra den rolen Mintra Group har for å hjelpe til å dele erfaringer fra uønskede hendelser på tvers av selskaper.

– Ja, det gleder jeg meg til å fortelle mer om!

På spørsmål om hvorfor deltakere fra Høydekonferansen skal besøke utstillerstanden til Mintra Group svarer han at de har den beste sjokoladen.

– I tillegg vil vi vise og diskutere hvordan våre systemer og våre produkter på sin måte kan bidra til å løse utfordringer bransjen står ovenfor.

Han avslutter med å si at han gleder seg til å møte flere bransjer.

– Vi ser veldig frem til Høydekonferansen. Her er det energi, bygg og anlegg, olje og gass samt en leverandørindustri – så vi ser frem til en spennende både faglig og sosial dag!

 

 

Share: Pinterest