Velkommen til Høydekonferansen – Nytt om AAK Safety

Sverre Berså

AAK Safety – samarbeidspartner for sikkert arbeid i høyden

Vi i AAK Safety synes det er stas og svært viktig at Høydekonferansen igjen samler ulike deler av norsk næringsliv til en dag med fokus på sikkert arbeid i høyden. Skadestatistikker fra SSB viser med klarhet hvor viktig dette temaet er. Fall er den fremste årsaken til ulykker og skader i norsk arbeidsliv!

AAK Safety stiller denne gangen på Høydekonferansen med ny eier, men med samme drakt som før. 1. februar fikk AAK Safety AS nye eiere, og ble skilt vekk fra sine tidligere søsterselskaper som jobbet med utførende oppdrag. Den nye eieren er Cresto AB og Bergman & Beving-konsernet.

AAK Safety og Cresto er markedsledere innen utstyr og kurs for fallsikring og arbeid i høyden, i henholdsvis Norge og Sverige. AAK Safety vil fortsette sin drift i Norge som før, men har fått en internasjonal partner.

Det er AAK Safety som vil bære AAK-navnet videre. Den utførende delen av tilkomstteknikk i det gamle AAK-konsernet er skilt fra med en annen eier i Bergen Group. AAK Safety ser positivt på denne utviklingen da nye og gamle kunder fullt og helt ser på oss som en samarbeidspartner for opplæring, rådgiving og utstyr for sikkert arbeid i høyden.

AAK Safety vil fortsette å bidra til sikkerhet og effektivitet for ansatte i høyden i alle bransjer. Vi ønsker i enda større grad å bidra til kompetanseoverføring fra for eksempel offshore-bransjen til fastlands-industrien fremover.

En nyhet fra AAK Safety denne høsten er GWO-kurs. Dette er sertifiserte kurs til vindbransjen. Markedet for norsk vindkraft er foreløpig begrenset, men vokser nå raskere. AAK Safety er den eneste med treningssenter som tilbyr GWO-kurs, med alle fire moduler, i Norge.

Jeg håper alle får godt utbytte av Høydekonferansen 2017. Ta kontakt med våre ansatte før, under eller etter konferansen for en god høydefaglig prat!

Med vennlig hilsen

Sverre Bersås

Daglig leder

AAK Safety AS

 

Om AAK Safety

AAK Safety bistår kunder med fallsikringsutstyr, kurs og rådgiving for sikkert arbeid i høyden.

Selskapet representerer Norges fremste kompetansemiljø for arbeid i høyden, og arbeider direkte med kunder som har ansatte i høyden i mange ulike bransjer.

AAK Safety har hovedkontor på Åndalsnes, og avdelingskontorer i Bergen og på Steinsholt i Vestfold.

Kurs og opplæring av kunder foregår ved kurssentrene på de tre avdelingene eller ute hos kunder.

Bedriften leverer både personlig verneutstyr og faste sikringssystemer som ivaretar den enkeltes sikkerhet i høyden.

Selskapet har 30 ansatte og hadde driftsinntekter på 64 mill NOK i 2016.

Se www.aaksafety.no for mer informasjon og kontaktopplysninger.

Om Cresto og B&B

Cresto utvikler og produserer fallsikringsløsninger for sikkert arbeid i høyden. Med distributører i et stort antall land er Crestos hovedmarkeder kunder innen energi, industri og bygg globalt samt via forhandlere i Norden. En betydelig del av virksomheten utgjøres av tjenester som opplæring, service og installasjon av faste system. Selskapet omsetter for omtrent 75 mill NOK årlig.

Cresto er en del av Bergman & Beving-konsernet. Konsernet eier selskap og varemerker med fokus på profesjonelle kunder innen bygg og anleggsbransjen. Konsernet har cirka 1.000 medarbeidere i 14 land og omsetter for omtrent 4 milliarder svenske kroner per år.

Se www.cresto.se og www.bb.se for mer informasjon.

Share: Pinterest