Høydekonferansen 2017

Foreløpig oversikt over foredrag:

  • Arbeidstilsynets erfaringer fra tilsyn mot farlig arbeid i høyden i byggenæringen, Anne Sørum koordinator for Bygg&Anlegg, Arbeidstilsynet
  • Petroleumstilsynets erfaringer med arbeid i høyden på landanlegg og offshore installasjoner v/Sigmund Andreassen, Principal engineer Logistics & Emergency Preparedness, Petroleumstilsynet
  • Slik jobber vi med sikkert arbeid i høyden i Statoil, v/Grethe Malene Sagerup, Safety and Sustainability Manager, Project Development, Statoil ASA
  • Nå kommer robotene! Erfaringer fra bruk av roboter og helikopter for montering av flymarkører, v/Livia Mary Dickie, Senior ingeniør, Statnett
  • Slik jobber Veidekkes ledelse for å redusere risikoen for ulykker forbundet med arbeid i høyden, v/Lars Erik Bartnes, HMS-direktør, Veidekke ASA
  • HMS-utfordringer ved fjerning av plattformer i nordsjøen, v/Jøran Baann, HMS-sjef, AF Decom
  • Fallulykker – Hvordan kan myndigheter og industrien jobbe bedre sammen for å redusere dødsulykkene? v/Tore Rønstad, Fagleder, SOFT
  • Sikkert arbeid i høyden – Hvor lang har vi egentlig kommet? Chief Operating Officer, Leif Røv, BKK Enotek
  • Et lite historisk tilbakeblikk på hvordan kultur for arbeid og kultur for ferdsel i høyden har blitt kombinert, og hva som har skjedd underveis. Hvor er vi nå, hvordan forholder vi oss til arbeid i høyden og hvordan forholder vi oss til følelsen/mangelen på følelsen av fare v/TBA, Varri
  • Slik bruker vi granskning og læring for å redusere risikoen for nye hendelser v/Jan Egil Svendsen, Daglig leder, NorthQ, Morten Andreassen, Granskningsspesialist, NorthQ og Klaus Myklebust, Operasjons- og utviklingsleder, NorthQ

Tips oss om foredrag!

E-post: arrangement@enerWE.no.

Telefon: 913 76 478