Foredragsholdere

Foreløpig oversikt over foredragsholdere:

 • Grethe Malene Sagerup, Safety and Sustainability Manager, Project Development, Statoil ASA
 • Lars Erik Bartnes, HMS-direktør, Veidekke ASA
 • Livia Mary Dickie, Senior ingeniør, Statnett
 • Anne Sørum koordinator for Bygg&Anlegg, Arbeidstilsynet
 • Sigmund Andreassen, Principal engineer Logistics & Emergency Preparedness, Petroleumstilsynet
 • Jøran Baann, HMS-sjef, AF Offshore Decom
 • Tore Rønstad, Fagleder, SOFT
 • Leif Røv, Chief Operating Officer, BKK Enotek
 • Thomas Horgen, Produkt og opplæringsansvarlig, Varri
 • Jan Egil Svendsen, Daglig leder, NorthQ
 • Morten Andreassen, Granskningsspesialist, NorthQ
 • Klaus Myklebust, Operasjons- og utviklingsleder, NorthQ