Folk faller ned til tross for et ganske bra regelverk og gode tekniske løsninger

Rønnevik

Høydekonferansen arrangeres den 26. oktober på Thon Arena Lillestrøm.

Målsetting

Målsettingen er å sette fokus på sikkerhet ved arbeid i høyden. Konferansen samler aktører fra alle bransjer for å skape en god arena for erfaringsoverføring og læring.

Målgruppe

  • bygg og anlegg
  • olje og gass
  • energi og telekom

Intervju med deltakere

Tradisjon tro så intervjuer vi påmeldte deltakere på Høydekonferansen. Her kan du bli mer kjent med John Sverre Rønnevik fra Statens Vegvesen.

– Hvor jobber du, og hva er din arbeidsoppgave?

– Statens vegvesen, vegavdeling Rogaland. Arbeider med HMS for entreprisedrift. Kanskje bedre betegnet som SHA. I tillegg er jeg beredskapskoordinator for avdelingen. Dette handler i stor grad om fremkommelighet på vegnettet.

– Hva ser du på som de største utfordringene når det gjelder sikkert arbeid i høyden?

– Å arbeide sikkert i høyden er ikke vanskelig. Det krever bare kompetanse, ressurser og god planlegging. Utfordringen er jo at folk (og fe) likevel faller ned. Og i stort omfang. Dette skjer til tross for et ganske bra regelverk og gode tekniske løsninger for forebygging av både fall og fallende gjenstander. En kan alltids «strupe» til regelverket, men det blir etter min mening feil. Det store cruxet ved arbeid i høyden er manglende etterlevelse. Ser vi på årsaken til det, er nok flere forhold aktuelle: manglende kultur, risikoforståelse, innsparinger, kompetanse med videre.

– Hva er din forventning til Høydekonferansen 2017?

– Jeg ser frem til spennende innlegg og erfaringsutveksling, avslutter Rønnevik.

Share: Pinterest