Velkommen til Høydekonferansen

Høydekonferansen samler næringen til spennende foredrag og diskusjoner rundt tematikken ”sikkert arbeid i høyden”. I år finner konferansen sted på Thon Hotel Arena på Lillestrøm, torsdag 26. Oktober. Ta gjerne en titt på fjorårets video fra konferansen.

VIDEO FRA FJORÅRETS ARRANGEMENT

Målsetting

Målsettingen er å sette fokus på sikkerhet ved arbeid i høyden. Konferansen samler aktører fra alle bransjer for å skape en god arena for erfaringsoverføring og læring.

Målgruppe

  • bygg og anlegg
  • olje og gass
  • energi og telekom

Arbeid-i-Høyden-AAK-Foto-Marcus-Brevik-1024x576

Myndigheter inviteres for å belyse rammeverket, bransjeorganisasjoner for å belyse utfordringer og selskap for å vise sine løsninger.

Dato og sted

Konferansen arrangeres på Thon Arena Hotel Lillestrøm den 26. oktober 2017.

Det legges stor vekt på å lage en god sosial ramme for dialog også utenom det faglige programmet.

Høydekonferansen er et initiativ fra AAK Safety i samarbeid med enerWE AS.