Om konferansen

Målsetting

Målsettingen er å sette fokus på sikkerhet ved arbeid i høyden. Konferansen samler aktører fra alle bransjer for å skape en god arena for erfaringsoverføring og læring.

Målgruppe

  • bygg og anlegg
  • olje og gass
  • energi og telekom

Myndigheter inviteres for å belyse rammeverket, bransjeorganisasjoner for å belyse utfordringer og selskap for å vise sine løsninger.

Dato og sted

Konferansen arrangeres på Thon Arena Hotel Lillestrøm den 26. oktober 2017.

Det legges stor vekt på å lage en god sosial ramme for dialog også utenom det faglige programmet.

Høydekonferansen er et initiativ fra AAK i samarbeid med enerWE AS.